06.02.2013 15:18

Projekt Sociální podnik IKAfol recyklace - ekologie a sociální odpovědnost, CZ.1.04/3.1.06/30.00354P

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. 

IKAfol s.r.o., Poříčí 13, 678 01 Blansko

obalové materiály


Společnost IKAfol s.r.o. se přihlašuje k principům sociálního podnikání.

 

Cílem společnosti je založení sociálního podniku, zajištění udržitelného zaměstnání osob z cílové skupiny v běžném podnikatelském prostředí, včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb (obecně prospěšný cíl společnosti).

 

Cílovou skupinou se rozumí osoby nezaměstnané, registrované na úřadu práce na území České republiky, pro které se nedaří po dobu delší jak 1 rok nalézt vhodnou práci.

 

Založením sociálního podniku vznikla provozovna se třemi pracovními místy pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. Nově vytvořená tři pracovní místa jsou obsazena novými zaměstnanci z řad nezaměstnaných osob ve spolupráci s úřadem práce a oblastní charitou. Podíl pracovníků cílové skupiny bude minimálně 40% všech zaměstnanců společnosti.

 

Společnost deklaruje, že zaměstná osoby z výše uvedené cílové skupiny v rámci aktivity tvorby a implementace principů sociálního podnikání, to je v rámci nově založeného sociálního podniku.

 

Každý zaměstnanec bude dostávat mzdu odpovídající jeho práci, pracovní podmínky všech zaměstnanců společnosti budou rovné a všichni zaměstnanci budou mít stejná práva a povinnosti. Vedení společnosti bude pracovníky cílové skupiny zvát na pravidelné měsíční porady, kde se bude hodnotit činnost sociálního podniku, naplňování obecně prospěšného cíle, kvalita prováděných prací včetně návrhů na zlepšení činností a úkonů na jednotlivých pracovních pozicích, vše za součinnosti a účasti pracovníků sílové skupiny, kteří budou mít možnost se vyjadřovat k činnosti společnosti a dávat podněty na zlepšení jejího fungování.

 

Sídlo společnosti je ve městě Blansko. Služby nabízené společností jsou lokalizovány do města Blansko s cílem přispět k rozvoji města. Pro naplňování obecně prospěšného cíle bude společnost spolupracovat s Oblastní charitou Blansko a dále s institucemi, které se zabývají sociální problematikou.

 

Společnost chce dosáhnout finanční udržitelnosti a nevyhýbá se tvorbě zisku, jeho maximalizace však není jejím primárním cílem. V případě vytvoření zisku se společnost zavazuje tento reinvestovat zpět do sociálního podniku na jeho rozvoj a naplňování obecně prospěšného cíle. Prostředky budou využity na postupné rozšiřování nabídky, služeb, na obnovu a rozvoj technologického zařízení společnosti a dále na individuální rozvoj a podporu cílové skupiny. Cílem společnosti je stálý rozvoj a nikoli stagnování pouze u podpory jednotlivců. 

Tisknout


Výroba bublinkových fólií

Výroba bublinkových fólií


Výroba a prodej obalových materilálů - ZABALÍME I PORADÍME

Prodej ochranných pracovních pomůcek


© 2019, IKAfol s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing